Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norrs rådgivning har just nu stängt fram till och med den 6:e augusti 2024. Läs mer.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för människors rätt att inte bli diskriminerade. Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Vi arbetar förebyggande genom att utbilda, informera och samverka i diskrimineringsfrågor.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när en person blir sämre behandlad än någon annan i samma eller jämförbar situation på grund av någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

Om diskriminering
Aktuellt

Läs om vad som är på gång