Rådgivning och anmälan

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd om du har utsatts för diskriminering. Vårt upptagningsområde är framförallt norra Stockholms län. Vänligen ring för att rådgöra med oss och för tidsbokning.

Vi är inte en myndighet och omfattas inte av offentlighetsprincipen. Det betyder att du kan vara anonym och att ditt diskrimineringsärende inte blir offentligt såsom om du anmäler det till en myndighet, till exempel Diskrimineringsombudsmannen.

Kontakta oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post eller telefon. Vi tar inte emot besök utan tidsbokning. Vi börjar med att lyssna på ditt ärende för att sedan eventuellt boka in ett besök hos oss.

E-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se
Telefon: 072-083 54 24
Besök: Medborgarplatsen 4, 118 26 Stockholm

Andra aktörer

Du hittar en lista med länkar till andra myndigheter och organisationer som kan erbjuda dig stöd och hjälp genom att klicka här.