Opinionsbildning

Vi deltar löpande i olika publika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Det gör vi oftast tillsammans med andra aktörer. Vi önskar att samverka i arbetet mot diskriminering. Tag kontakt med oss om du är intresserad av det.

Öppna arrangemang

Gå in på sensus.se/adbsthlmnorr för att anmäla dig till våra öppna arrangemang.

Följ oss på Facebook

Följ Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr på Facebook för att ta del av vad som är på gång i vår verksamhet.

Vill du samarbeta med oss?

Du kan ta kontakt med oss via e-post eller telefon. Vi tar inte emot besök utan tidsbokning.

Telefon: 072-0 835 424

E-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se