Våra utbildningar

Att informera och utbilda är en viktig del i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr erbjuder utbildningar kopplat till diskriminering, inkludering, antidiskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik. Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och öppna seminarier.

Öppna seminarier och utbildningar

Vi erbjuder öppna och kostnadsfria seminarium och utbildningar på plats hos oss och digitala. Dessa hittar du på sensus.se/adbsthlmnorr.

Vi kan skräddarsy din utbildning:

  • Vi anpassar utbildningarna utifrån er verksamhet och era behov. Kunskap blandas med övningar och diskussioner där deltagarna deltar aktivt.
  • Utbildningarna utgår från ett normkritiskt perspektiv – vi kopplar frågan om vilka som inkluderas till normer, makt och hur maktstrukturer samverkar (det som brukar kallas för intersektionalitet). Det innebär att synliggöra och diskutera hur normer och strukturer i samhället bidrar till att människor får olika makt att påverka och möjlighet att delta. Att se detta är en viktig del för att kunna förändra och arbeta för ökad inkludering.
  • Våra utbildningar ger kunskap om: diskriminering, diskrimineringslagstiftning, normer och normkritiska strategier, inkludering, rättighetsbaserat förhållningssätt, makt och mänskliga rättigheter.
  • Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr vill vara en resurs för föreningar, organisationer, myndigheter, fackförbund och företag i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Exempel på en av våra utbildningar:

Kränkt, trakasserad eller diskriminerad – agera, hantera och inkludera

En utbildning i 3 delar där vi går igenom diskrimineringslagen: förbudet och påbudet om aktiva åtgärder. Vi tittar även på kränkande behandling som finns reglerat i skollagen, även där har skolan skyldighet att vidta åtgärder. Vi fördjupar oss i rådande normer samt arbetar med faktiska diskrimineringsfall med utgångspunkt ifrån skolan. Verktyg ges för att skolpersonal själva ska kunna arbeta tillsammans med elever för att förebygga diskriminering enligt diskrimineringslagen samt kränkande behandling enligt skollagen.

Röst om utbildningen
I fortbildningen har vi som kollegium fått hjälpas åt att gemensamt försäkra oss om att vi arbetar för ökad trygghet och inkludering bland våra elever. Verktygen vi använt har varit relevanta, lätta att implementera och redan bidragit till förändringar i både kultur och strukturer på vår arbetsplats. Incheckningarna inför varje arbetspass där vi hjälpts åt att skapa större trygghet i rummet för vårt gemensamma arbete, har varit mest minnesvärda och är något som påverkat mitt ledarskap framåt! Dagligen!

Rektor

Drottning Blankas yrkesgymnasium

Vill du boka en utbildning?

Du kan ta kontakt med oss via e-post eller telefon. Vi tar inte emot besök utan tidsbokning.

Telefon: 072-0 835 424

E-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se