Utbildning och opinion

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr erbjuder utbildningar och seminarier om diskriminering och inkludering samt deltar i publika evenemang för att öka medvetenheten om dessa frågor. Vi välkomnar samarbete med andra aktörer för att stärka vårt gemensamma arbete mot diskriminering.

Att informera och utbilda är en viktig del i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr erbjuder utbildningar kopplat till diskriminering, inkludering, antidiskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik. Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och öppna seminarier.

Läs mer om våra utbildningar här.

Vi deltar löpande i olika publika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Det gör vi oftast tillsammans med andra aktörer. Vi önskar att samverka i arbetet mot diskriminering. Tag kontakt med oss om du är intresserad av det.

Läs mer om vårt arbete med opinionsbildning här.