Antidiskrimineringsbyråns ärendestatistik 2022

23 januari, 2023

Under 2022 har vi hanterat 103 ärenden från personer som utsatts, utsätts eller upplever sig ha utsatts för diskriminering.

I denna statistikrapport har vi sammanställt våra inkomna ärenden under 2022 utifrån diskrimineringsgrund och diskrimineringsform.