Antidiskrimineringsbyråns ärendestatistik 2023

13 januari, 2024

Under 2023 har vi hanterat 104 ärenden från personer som utsatts, utsätts eller upplever sig ha utsatts för diskriminering.

I denna statistikrapport har vi sammanställt våra inkomna ärenden under 2023 utifrån diskrimineringsgrund, diskrimineringsform och samhällsområde.