Rapport från Sveriges alla antidiskrimineringsbyråer!

2 mars, 2021

För att synliggöra det arbete som vi antidiskrimineringsbyråer gör i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter släpper vi en gemensam rapport.

Syftet med denna rapport är synliggöra det arbete som antidiskrimineringsbyråerna i Sverige gör i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Rapporten kan ses som ett komplement till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF:s, årliga rapport om antidiskrimineringsbyråerna. Med rapporten vill vi visa på fler effekter av vårt arbete och lyfta behovet vi ser av en utökad och formaliserad samverkan mellan relevanta aktörer där vi inkluderas i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering.